کریستال های BGGSe(BaGa2GeSe6).

کریستال BaGa2GeSe6 دارای آستانه آسیب نوری بالا (110 مگاوات بر سانتی متر مربع)، محدوده شفافیت طیفی گسترده (از 0.5 تا 18 میکرومتر) و غیرخطی بودن بالا (d11 = 66 ± 15 pm/V) است که این کریستال را بسیار جذاب می کند. تبدیل فرکانس تابش لیزر به (یا درون) محدوده IR متوسط.


 • فرمول شیمیایی:BaGa2GeSe6
 • ضریب غیر خطی:d11=66
 • آستانه خسارت:110 مگاوات بر سانتی متر مربع
 • محدوده شفافیت:0.5 تا 18 میکرومتر
 • جزئیات محصول

  خواص اساسی

  فهرست سهام

  کریستال BaGa2GeSe6 دارای آستانه آسیب نوری بالا (110 مگاوات بر سانتی متر مربع)، محدوده شفافیت طیفی گسترده (از 0.5 تا 18 میکرومتر) و غیرخطی بودن بالا (d11 = 66 ± 15 pm/V) است که این کریستال را بسیار جذاب می کند. تبدیل فرکانس تابش لیزر به (یا درون) محدوده IR متوسط.ثابت شد که احتمالاً کارآمدترین کریستال برای نسل دوم هارمونیک تابش لیزر CO و CO2 است.مشخص شد که تبدیل فرکانس دو مرحله ای پهنای باند تابش لیزر CO-CO در چند خط در این کریستال در محدوده طول موج 2.5-9.0 میکرومتر با راندمان بالاتر نسبت به بلورهای ZnGeP2 و AgGaSe2 امکان پذیر است.
  کریستال های BaGa2GeSe6 برای تبدیل فرکانس نوری غیرخطی در محدوده شفافیت خود استفاده می شوند.طول موج هایی که در آن حداکثر بازده تبدیل می توان به دست آورد و محدوده تنظیم برای تولید فرکانس اختلاف یافت می شود.نشان داده شده است که ترکیبات طول موجی وجود دارد که در آنها ضریب غیرخطی موثر فقط اندکی در یک باند فرکانس وسیع تغییر می کند.

  معادلات Sellmeier کریستال BaGa2GeSe6:
  21

  در مقایسه با کریستال‌های ZnGeP2، GaSe و AgGaSe2، داده‌های خواص به صورت زیر نشان داده شده است:

  خواص اساسی

  کریستال d,pm/V I، MW/cm2
  AgGaSe2 d36=33 20
  GaSe d22=54 30
  BaGa2GeSе6 d11=66 110
  ZnGeP2 d36=75 78
  مدل تولید - محصول اندازه گرایش سطح کوه تعداد
  DE1028-2 BGGSe 5*5*2.5 میلی متر θ=27°φ=0° نوع II هر دو طرف جلا داده شده سوار نشده است 1