صفحات موج صفر مرتبه


  • موج کوارتز: طول موج 210-2000 نانومتر
  • صفحه موج MgF2: طول موج 190-7000 نانومتر
  • موازی سازی: <1 قوس ثانیه
  • ناهنجاری Wavefront:
  • آستانه خسارت: > 500MW / cm2 @ 1064nm ، 20ns ، 20Hz
  • پوشش: پوشش AR
  • جزئیات محصول

    صفحه موج مرتبه صفر به منظور تأخیر انداختن امواج صفر کامل ، بعلاوه کسر مورد نظر طراحی شده است. صفحه موج مرتبه صفر عملکرد بهتری نسبت به موج پالت چند مرتبه نشان می دهد. دارای پهنای باند گسترده و حساسیت کمتری به تغییرات دما و طول موج است. باید برای برنامه های حیاتی تر