صفحه موج کم سفارش


 • موج کوارتز: طول موج 210-2000 نانومتر
 • صفحه موج MgF2: طول موج 190-7000 نانومتر
 • تحمل عقب ماندگی: λ / 60-λ / 100 (λ <400nm)
 • موازی سازی: <1 قوس ثانیه
 • ناهنجاری Wavefront:
 • آستانه خسارت: > 500MW / cm2 @ 1064nm ، 20ns ، 20Hz
 • پوشش: پوشش AR
 • جزئیات محصول

  صفحات موج کم مرتبه به دلیل ضخامت ضخامت کمتر از 0.5 میلی متر بسیار بهتر از صفحات موج چند مرتبه هستند). دمای بهتر (~ 36 درجه سانتیگراد) ، طول موج (~ 1.5 نانومتر) و پهنای باند زاویه برخورد (~ 4.5 درجه) و آستانه آسیب زیاد باعث می شود که در کاربردهای رایج به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اقتصادی است.

  طول موج استاندارد را توصیه کنید

  266nm ، 355nm ، 532nm ، 632.8nm ، 780nm ، 808nm ، 980nm ، 1064nm ، 1310nm ، 1550nm