صفحات موج دو طول موج


 • سطح: 10/10
 • تحمل عقب ماندگی: λ / 100
 • موازی سازی: <1 قوس ثانیه
 • ناهنجاری Wavefront:
 • آستانه خسارت: > 500MW / cm2 @ 1064nm ، 20ns ، 20Hz
 • پوشش: پوشش AR
 • جزئیات محصول

  صفحه موج دو طول موج به طور گسترده ای در سیستم نسل سوم هماهنگی (THG) استفاده می شود. وقتی به کریستال NLO برای نوع II SHG (o + e → e) و یک کریستال NLO برای نوع II THG (o + e → e) نیاز دارید ، از قطبش خارج شده SHG برای THG نمی توان استفاده کرد. بنابراین باید قطبش را بچرخانید تا دو قطب عمود برای نوع II THG بدست آورید. صفحه موج دو طول موج مانند یک چرخاننده قطبی کار می کند ، می تواند قطبش یک تیر را بچرخاند و قطبی یک تیر دیگر باقی بماند.

  پیشنهاد طول موج استاندارد Standard

  1064nm32nm ، 800nm00nm ، 1030 و 515nm