صفحه موج سفارش صفر واقعی


  • تحمل عقب ماندگی: λ / 500
  • موازی سازی: <1 قوس ثانیه
  • ناهنجاری Wavefront:
  • آستانه خسارت: > 500MW / cm2 @ 1064nm ، 20ns ، 20Hz (تک صفحه
  • پوشش: پوشش AR
  • جزئیات محصول

    Single Plate True Zero Order Waveplate دارای پهنای باند طیفی گسترده ، پهنای باند دمای گسترده ، پهنای باند زاویه باز ، آستانه آسیب دیدگی زیاد با طول موج استاندارد: 1064,1310nm ، 1550nm و ضخامت تا 0.028 میلی متر است.

    صفحات موج مرتبه صفر سیمان دارای پهنای باند طیفی گسترده ، پهنای باند دمای گسترده ، پهنای باند زاویه باز ، سیمان شده توسط اپوکسی هستند.