صفحه موج مرتبه صفر واقعی

Single Plate True Zero-Order Waveplate دارای پهنای باند طیفی وسیع، پهنای باند دمایی گسترده، پهنای باند زاویه باز، آستانه آسیب بالا با طول موج استاندارد: 1064، 1310 نانومتر، 1550 نانومتر و ضخامت تا 0.028 میلی متر است.


  • تحمل عقب ماندگی:λ/500
  • موازی سازی: < 1 ثانیه قوس
  • انحراف جبهه موج: <λ/10@633nm
  • آستانه خسارت:>500MW/cm2@1064nm، 20ns، 20Hz (تک صفحه)
  • پوشش:پوشش AR
  • جزئیات محصول

    Single Plate True Zero-Order Waveplate دارای پهنای باند طیفی وسیع، پهنای باند دمایی گسترده، پهنای باند زاویه باز، آستانه آسیب بالا با طول موج استاندارد: 1064، 1310 نانومتر، 1550 نانومتر و ضخامت تا 0.028 میلی متر است.
    صفحات موجی True Zero Order سیمانی دارای پهنای باند طیفی وسیع، پهنای باند دمایی گسترده، پهنای باند زاویه باز، سیمان شده توسط اپوکسی هستند.